Yetkinlik Profilleri ve Çalışanların Gelişimi

Yetkinlik profilleri günümüzde değişen iş koşullarına uyum sağlamak, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak ve gelecekte olası değişimlere ayak uydurmak açısınan önem taşımaktadır. İnsan kaynakları ve şirketin ilgili bölümlerinin ortak çalışmasıyla oluşturulan bu model çalışanların gelişimi açısından ne ifade etmektedir?

  • Yetkinlik profilleri çalışana mükemmel başarının resmini ve dolayısıyla bulunduğu dalda kariyer gelişim yolunu çizer.
  • Eksiklerin ve geliştirilmesi gereken yönlerin görülmesine yardımcı olur.
  • Objektif olarak performans degerlendirilmesi yapılır ve başarı kriterleri belirlenir.
  • Yönetici ve çalışan arasındaki yıllık görüşmelerin temel belgesini oluşturur.
  • Belirli bir fonksiyonun kapsamı ve gereksinimleri hakkında ortak bir anlayış kurar.
  • Eğitim planlamasının başlangıcını oluşturur.
  • Kariyer planlamasına yardımcı olur çünkü pozisyonun veya iş ailesinin gerektirdiği farklı seviyelerdeki yetkinlikleri gösterir.
  • Terfi ve şirket içi değişikliklerde çalışanların hedefleri için gerekli davranışı ve öğrenilmesi gereken bilgiyi tanımlar.

Yetkinlik profilleri çalışanlara gelişim imkanları yaratılmasında ilk basamağı oluşturur. Çalışanların gelişimi; yeniliklerin yaratılması ve  rekabetin korunması açısından firmalar için çok önem taşımaktadır. Yetkinlik profilleri her yıl gözden geçirilmeli, ihtiyaca göre yenilenmelidir. Eğitim sistemi stratejik hedefler ile uyumlu IK, ancak o şirkete farkındalık yaratacak yetkinlikleri saptayarak  yola çıkabilir.

This entry was posted in Learning & Development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here: